Κυράνη Βλαχάκη

Πολιτικός Μηχανικός

Project Details

Client: 
Κυράνη Βλαχάκη

Category:
Web design

Έτος:
2020

Client: Κυράνη Βλαχάκη
Category: Web design
Έτος: 2020

Το Τεχνικό Γραφείο της Κυράνης Βλαχάκη, αποτελεί ένα οργανωμένο και διαρκώς εξελισσόμενο γραφείο μελετών, επιβλέψεων και αδειοδότησης τεχνικών έργων, το οποίο δραστηριοποιείται στο Νομό Λακωνίας, με έδρα τους Μολάους.