Βουραντώνης Σαράντος

Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος M.Sc.

Project Details

Client:
Βουραντώνης Σαράντος

Category:
Web Design

Έτος:
2020

Client: Βουραντώνης Σαράντος
Category: Web Design
Έτος: 2020

Σχεδιασμός ιστοσελίδας & λογοτύπου

Το γραφείο του Σαράντου Βουραντώνη | Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος M.Sc. με έδρα τη Σπάρτη παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για ευρύ φάσμα πεδίων του Φυσικού Περιβάλλοντος. Υπηρεσίες του γραφείου είναι:
🌳 Δασικές μελέτες
🌳 Δασικοί χάρτες & κτηματολόγιο
🌳 Φωτοερμηνεία – Φωτογραμμετρία
🌳 Συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες